» Regering

Voor 25 november 1975
Suriname is tot 25 november 1975 kolonie geweest van Koningrijk der Nederlanden. In het land was een gouverneur, die vergeleken kan worden met de huidige president. Het huidige presidentieel paleis was voorheen gouverneurswoning.

Na 25 november 1975
Vanaf 25 november 1975 is Suriname een democratische republiek met aan het hoofd de President, maar De Nationale Assemblee (DNA) is als volksvertegenwoordiging het hoogste politiek orgaan. DNA wordt ook wel het parlement van Suriname genoemd.

Verkiezingen
Er worden om de 5 jaar verkiezingen gehouden in Suriname. Bij deze kiest het volk hun vertegenwoordigers voor de district- en ressortraden. De leden van DNA worden dus door het volk gekozen, terwijl de president door DNA. Om de president te kiezen heeft DNA minimaal 2/3 deel van de stemmen nodig. Indien het aantal stemmen niet gehaald wordt, zal een tweede stemming plaats vinden. Bij een eventuele derde stemming bepalen de ressortraad leden wie de president wordt. Bij deze stemming bepaald de meerheid wie president van republiek Suriname wordt.